Take Me Now (Take Me Now, #1) - Faith Sullivan
review to come!